Spis treści:

 1. Proces tworzenia strony internetowej — od czego zależy?
 2. Etapy tworzenia strony internetowej.
  1. Opracowanie wymagań oraz funkcji, jakie ma spełniać strona internetowa.
  2. Stworzenie specyfikacji technicznej, mapy strony oraz oferty.
  3. Formalności — podpisanie umowy.
  4. Projektowanie graficzne strony oraz zaplanowanie wprowadzanych treści.
  5. Stworzenie deweloperskiej wersji strony internetowej.
  6. Wdrożenie strony na serwer produkcyjny.
  7. Szkolenie z zakresu obsługi strony.
  8. Wsparcie i rozwój strony internetowej.
 3. Podsumowanie artykułu.

Proces tworzenia strony internetowej — od czego zależy?

Proces tworzenia strony internetowej będzie w dużej mierze zależny od wielkości projektu, technologii wykorzystywanej do tworzenia strony oraz funkcjonalności i wymagań jakie powinna spełniać strona internetowa. Tak naprawdę każda firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych może posiadać inny proces produkcji.

W poniższym artykule postaram się przybliżyć Ci jak wygląda proces tworzenia strony internetowej w naszej firmie. Artykuł pozwoli Ci poznać proces, przez który przechodzą nasi Klienci.

Etapy tworzenia strony internetowej.

1. Opracowanie wymagań oraz funkcji jakie ma spełniać strona internetowa.

Początkiem procesu tworzenia strony internetowej jest omówienie oraz opracowanie wszystkich wymagań i funkcjonalności, które powinna spełniać strona. Aby dobrze podejść do tego tematu i mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte, podczas tego etapu proponujemy naszym klientom spotkanie online lub rozmowę telefoniczną. W trakcie takiego spotkania jesteśmy w stanie omówić wszystkie wymagania, które ma spełniać strona internetowa, opracować jej strukturę oraz co najważniejsze jesteśmy w stanie doradzić rozwiązania, które za pomocą strony internetowej mogą usprawnić działanie firmy. To na tym etapie rozważamy wybór technologii w jakiej będzie tworzona strona internetowa.

2. Stworzenie specyfikacji technicznej, mapy strony oraz oferty.

Na podstawie opracowanych wymagań i krótkiego briefu ze spotkania nasi specjaliści dobierają odpowiednie technologie, tworzą skróconą specyfikację techniczną oraz mapę strony internetowej (sitemap - czyli blokowy schemat odwzorowujący strukturę oraz organizacje widoków strony internetowej). Staramy się, aby każda funkcjonalność strony była należycie udokumentowana. Dzięki takiej praktyce jesteśmy w stanie estymować dokładny czas produkcji strony internetowej, koszt projektu oraz przyszłe możliwości rozwojowe.

Na podstawie przygotowanej specyfikacji projektu oraz mapy strony przechodzimy do procesu wyceny strony internetowej. W trakcie wyceny projektu tworzymy ofertę. Oferta zawiera kwotę inwestycji, termin realizacji oraz możliwości rozwojowe.

3. Formalności - podpisanie umowy.

Bardzo ważnym etapem w procesie tworzenia strony internetowej jest podpisanie umowy. To ten etap określa ramy tworzonego projektu chroniąc klienta i wykonawcę. Każdemu klientowi przed podjęciem finalnej decyzji wysyłamy wzór umowy, który stosujemy do każdego projektu.

Chcesz otrzymać wzór umowy?

4. Projektowanie graficzne strony oraz zaplanowanie wprowadzanych treści.

Na podstawie mapy strony, dostarczonych materiałów i stworzonej dokumentacji, grafik tworzy projekt graficzny strony internetowej. W pierwszym kroku tworzona jest propozycja strony głównej, którą wysyłamy do klienta (propozycja strony głównej uwzględnia szczegółowe komentarze dla zastosowanych graficznych funkcjonalności). Następnie propozycja strony głównej omawiana jest w trakcie spotkania lub rozmowy telefonicznej. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie zmian, a następnie dopracowanie treści strony internetowej. Jeżeli styl projektu zostanie zaakceptowany następnym krokiem jest stworzenie reszty widoków strony internetowej oraz finalna akceptacja projektu graficznego, poprzedzona czynną konsultacją między project managerem, a klientem.

5. Stworzenie deweloperskiej wersji strony internetowej.

Mając gotowy projekt graficzny strony internetowej programiści odpowiedzialni za front-end strony są w stanie rozpocząć prace nad szablonem projektu. W tym etapie procesu tworzenia strony internetowej budujemy cały szablon strony, a następnie wdrażamy go na nasz serwer deweloperski.

Po wdrożeniu strona internetowa jest dostępna dla nas, jak i dla naszego klienta. Wersja deweloperska strony internetowej służy nam do wprowadzenia ostatnich poprawek lub zmian. Wersja deweloperska służy również sprawdzeniu działania wszystkich funkcjonalności, a także do rozwoju nowych w przyszłości.

6. Wdrożenie strony na serwer produkcyjny.

Po akceptacji strony internetowej w wersji testowej przychodzi czas na wdrożenie jej na serwer produkcyjny — miejsce docelowe. To na tym etapie strona internetowa Twojej firmy zostaje opublikowana w internecie. Po instalacji strony rozpoczynamy testy integracyjne. Sprawdzane są ewentualne błędy spowodowane przeniesieniem strony lub zmianą serwera. Następnie przeprowadzamy prace optymalizacyjne w celu zwiększenia jej wydajności oraz polepszenia wyniku szybkości ładowania. Ostatnim etapem zamykającym wdrożenie jest zabezpieczenie strony internetowej, jest to kluczowy etap zabezpieczający wrażliwe dane użytkowników strony internetowej.

7. Szkolenie z zakresu obsługi strony.

Po wdrożeniu strony internetowej, naszym klientom tworzymy konto administratora, aby mogli edytować zamieszczane na niej treści. Do każdej wdrażanej przez nas strony internetowej przeprowadzamy specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi strony oraz jeżeli jest potrzeba — piszemy instrukcję obsługi strony internetowej oraz panelu administracyjnego.

8. Wsparcie i rozwój strony internetowej.

Jednym z najważniejszych kroków, jaki zawiera proces tworzenia strony internetowej, jest wsparcie po wdrożeniu oraz możliwość rozwoju stworzonego projektu. Nasi klienci mogą liczyć na nasze wsparcie po instalacji, a nasi pracownicy z chęcią pomagają w obsłudze oraz rozwoju strony internetowej. Bardzo ważnym aspektem jest zrozumienie, że strona internetowa to narzędzie marketingowe oraz narzędzie automatyzujące lub usprawniające procesy firmowe. Każde narzędzie musi być edytowalne oraz musi mieć możliwość przyszłego rozwoju.

Jak wygląda proces tworzenia strony internetowej? - Podsumowanie

Proces tworzenia strony internetowej w naszej firmie to ścieżka, przez którą prowadzimy naszych klientów od punktu A do B. Bez nich samych nie jesteśmy w stanie stworzyć wysokiej jakości projektu. Tworzenie strony internetowej polega na współpracy pomiędzy nami a klientem i ta współpraca jest kluczem do sukcesu.

Jeżeli szukasz profesjonalnego wykonawcy strony internetowej dla Twojego biznesu zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół jest głodny wyzwań, a nasi specjaliści sprawią, że przejście przez proces tworzenia strony internetowej będzie dla Ciebie przyjemną podróżą.

Jesteś zainteresowany stworzeniem
własnej strony internetowej?